Šareno šetalište u Bloku 5

Dogadjaj

Datum

08.12.2017

Nedavno je završena akcija uređenja šetališa u Bloku 5: šarene kugle koje je osmislio, a zatim u procesu saradnje sa timom ArhKomune, studentima arhitekture, zainteresovanim građanima i djecom iz kvarta i oslikao Srdja Dragovic već su privukle pažnju javnosti i postale zabavan dio obližnjeg dječjeg igrališta. Ovo je, međutim, samo početak: aktivnosti nastavljamo kroz rad sa predstavnicima stanara Bloka 5, preduzećima Vodovod i kanalizacija doo Podgorica, Agencija za stanovanje doo Podgorica i Putevi doo Podgorica, čiji rezultat treba da bude rješenje problema odvoda atmosferske kanalizacije u ovom dijelu naselja, popravka postojećeg trotoara i još jedna umjetnička intervencija. 
Sve ove aktivnosti dio su regionalnog projekta Naš grad, naša scena, kroz koji želimo da umjetničkim akcijama u javnom prostoru skrenemo pažnju građana na važnost aktivnog učešća u procesima koji taj prostor oblikuju. Tako smo u Bloku 5 zajedno sa lokalnom zajednicom prešli put od razgovora i analize trenutnog stanja, do planiranja zajedničke akcije i uključivanja opštinskih službi u rješavanje lokalnih problema. 

Partnerska organizacija sa kojom smo sarađivali tokom realizacija aktivnosti u Bloku 5 je "KANA - Ko ako ne arhitekti?", čiji su članovi pokrenuli niz aktivnosti u ovom dijelu Podgorice kako bi skrenuli pažnju javnosti na moguće buduće građevinske projekte koji bi narušil kvalitet života u ovom naselju.